Etikettarkiv: Mobbning

Föräldramöte 10 mars: Rätten till lika behandling!

Den 10/3 hade vi föräldramöte med rektorn för F-6, Birgitta Borg Rabit, på Frölundaskolan. Hon berättade om hur Frölundaskolan jobbar mot diskriminering och kränkningar i skolmiljön.  Birgitta gick igenom skolans likabehandlingsplaner och hur det systematiska arbetet ser ut när likabehandlingsdokumenten för F-6 samt 7-9 byggs upp.

Den 28/1 hade vi en heldag om mobbning med föreläsningar för elever och föräldrar. Detta som ett led för att stötta Frölundaskolans likabehandlingsarbete. Och torsdagens möte förtydligade skolans arbete i frågan. Birgitta berättade om det förebyggande arbetet mot mobbning och hur Frölundaskolan jobbar med diskriminering och samtal med barn. Klicka gärna på bilderna  för att komma till Likabehandlingsplanerna!

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla elever och all personal arbetar tillsammans fram Frölundaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. De utvecklar också arbetet för att få vårdnadshavare mer delaktiga. Därför eftersträvar skolan att föräldrar gärna läser igenom likabehandlingsplanerna och kommenterar dom. Er delaktighet som föräldrar här är minst lika viktigt! Läs mer här om Frölundaskolans arbete kring barnens rätt till likabehandling,  trygghet och trivsel >>

Föräldraföreningen vill rikta ett stort tack till de föräldrar som kom på mötet och bidrog med sina tankar och idéer om likabehandling samt till Birgitta som tog sig tid att komma och beskriva skolans arbete och ungdomar från 1200 kvadrat som bidrog med att stötta i barnaktiviteter medan vi hade mötet.

Ämnet diskriminering, kränkningar och utanförskap är något som påverkar oss alla och det är otroligt viktigt att vi hela tiden aktivt arbetar för att motverka detta för att skapa en trygg skolmiljö för våra barn. Därför jobbar vi vidare med temat och bjuder in till möten där vi tillsammans med skolan kommer att diskutera vidare kring dessa viktiga frågor.

Länkar att titta på:
Trygghet och Trivsel. Här finns Frölundaskolans likabehandlingsplaner >>
Artiklar om Våga vara dig själv dagen >>
FN:s barnkonvention >>

Hur kan vi tillsammans motverka mobbning i skolan?

Torsdag 10:e mars, kl 18.00, Skolans Café

Ämnet mobbning, kränkningar och utanförskap är något som påverkar oss alla och det är otroligt viktigt att vi hela tiden aktivt arbetar för att motverka detta för att skapa en trygg skolmiljö för våra barn. Därför jobbar vi vidare med temat och bjuder in till ett möte där vi tillsammans med skolan kommer att diskutera vidare kring dessa viktiga frågor.

Kvällen kommer att innehålla:

  • Rektorn på Frölundaskolan berättar om mobbningssituationen och hur skolan arbetar med dessa viktiga frågor.
  • Workshop – Vi kommer att diskutera specifika frågeställningar i mindre grupper.
  • Ta gärna med barnen! Fritidsgården 1200 kvadrat kommer tillsammans med några elever från skolan att sysselsätta barnen med pyssel och andra aktiviteter.
  • Som vanligt kommer det finnas fika.

Varmt välkomna den 10e mars önskar vi i Föräldraföreningen!

 

Heldag om mobbning på Frölundaskolan

Föreläsning och workshop. Mobbning är en fråga som berör alla. Inte minst inom skolan. Frölundaskolans föräldraförening har bestämt sig för att stötta skolans likabehandlingsarbete.

Nu bjuder de in elever, föräldrar och andra intresserade till en antimobbningsdag på skolan.

Arne Falkbäck, som förlorade sin dotter på grund av
mobbning, föreläser under temadagen på Frölunda-
skolan. Foto: Erica Georgsson

Temadagen äger rum på Frölundaskolan den 28 januari. Dagens viktigaste programpunkt är en föreläsning med Arne Falkbäck från stiftelsen ”Våga va’ dig själv!”. Han har själv varit med om att förlora en dotter som begick självmord på grund av mobbning.

− Sedan dess jobbar han förebyggande mot mobbning. Jag tror att det kommer bli en stark föreläsning, inget man bara går hem direkt ifrån och genast tänker på annat, säger David Rehaag, förälder och suppleant i Frölundaskolans föräldraförening.

Ur artikel från Vårt Göteborg, 2016-01-25
Läs mer här >>

 

Läs mer här om föreläsningen >>

 

Mobbning, utanförskap och kränkningar

När: Torsdag 28 januari kl. 18.00 – 20.00
Var: Frölundaskolans AULA
Till: Alla föräldrar med barn i skolåldern

Vi hälsar er alla välkomna till Frölundaskolan på en föreläsning som handlar om mobbning, utanförskap och kränkningar. Föreläsningen är väldigt gripande och baseras på verkliga händelser och konsekvenser. Det är stiftelsen ”Våga Va’ Dig Själv” som håller i själva föreläsningen.


Under skoltid kommer det att vara 3 stycken föreläsningar för alla elever och pedagoger i åk 4-9.
Inför varje föreläsning kommer det att vara ett kort uppträdande av elever på skolan.

På kvällen med start kl 18.00 är alla föräldrar varmt välkomna!

Vi bjuder på :
* Uppträdande av elever på Frölundaskolan

* Föreläsning ”Våga Va’ Dig Själv”

* Workshop – diskussion i grupper kring ämnet efter föreläsningen i skolans Café.

Naturligtvis kommer det att finnas fika till försäljning under kvällen.

Vi är alla väldigt stolta att kunna presentera denna föreläsning för er både elever och föräldrar!

Mobbning, utanförskap och kränkningar är något som berör oss alla på ett eller annat sätt och det är väldigt viktigt att vi ALLA gör allt för att förhindra att mobbning sker på och utanför vår skola. Det är otroligt viktigt att våra barn känner sig trygga i skolan för att kunna fokusera på sin skolgång istället för att känna sig oroliga över att gå till skolan!


Artikel i Tidningen Väster >>

Artikel i Vårt Göteborg >>

I skolan skapas grunderna till barnens framtid. Var med som förälder i Frölundaskolans Föräldraförening och stötta oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre dialog mellan skolan, föräldrar och elever. Det kan gälla trygghet, trivsel eller samverkan. Bli medlem nu! >>