Etikettarkiv: FrölundaSkolans FöräldraFörening

100 dagar kvar…

Stiftelsen Våga va´ dig själv!!! motverkar utanförskap hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter. Nu kan du anmäla dina ungdomar, 10-16 år, till deras 13:e sommarläge: SOMMAR 2018.

För mer information om stiftelsen och deras aktiviteter. Klicka här >>

Här kan du även läsa om tidigare aktiviteter som Frölundaskolans föräldraförening i samarbete med Frölundaskolan har haft med Våga va dig själv. >>

Lyckad aktivitet

I torsdags hade vi aktivitetsträff med föräldrar/vårdnadshavare där barn självklart var välkomna. Medan barnen spelade pingis, lekte och pysslade satt vi vuxna och presenterade oss för varandra och föreningen informerade om arbetet på skolan.

Föreningen lyssnade även in vad som är viktigt för föräldrar/vårdnadshavare, men även barn.

Klicka på ljudklippet nedan för att höra vad barn tycker är viktigt på skolan.

 

Vi fyllde även på med handavtryck i Café respekt.

 

Vi kommer att ha fler träffar där vi är intresserade utav att höra vad du som förälder/vårdnadshavare tycker är viktig för din/ditt barn i skolan

Klicka på ljudklippet nedan för information på somaliska.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Hjärtligt välkommen till:

Frölundaskolans föräldraförening!

Föreningen på stiftelseträff

Igår var Frölundaskolans föräldraförening inbjuden till en träff med stiftelsen Ideer för livet på Frölunda torg. Vi var där med olika föreningar och tog del av föreläsningar samt information om hur vi kan söka bidrag till aktiviteter inom vårt fortsätta Eldsjälsarbete. Vi knöt även kontakter med fler föreningar för att utöka samarbetet.

​Ett par av våra styrelsemedlemmar som var med på träffen. Från vänster till höger: Robert, Helena, Mimosa, David, Rabia och Shugri.

I mitten av februari kommer vi att söka anstånd ur stiftelsen och hoppas att kunna få bidrag för att kunna bjuda in föreläsare och ordna aktiviteter för barn, föräldrar och vårdnadshavare inom jämställds- och likabehandlingsarbetet.

Fin fortsättning från oss i styrelsen!

Påminnelse om årsmöte den 7 november kl 18 i A-Huset/Reminder: Annual Meeting on the 7th of November at 18.00 in the A-House Café

Här finns handlingarna till mötet >>

Our Children’s Future Means Everything!

WHEN: Tuesday, November 7th. Start at 18.00
WHERE: Frölundaskolans Café, A-Huset

We warmly welcome all parents  with children at Frölundaskolan to the annual meeting of the Frölundaskolans Parents Association. We will inform about the association’s work and plans! Come and ask questions and make suggestions at measures.

During the annual meeting, a new board will be elected for the coming year. You as a member have the right to vote at the annual meeting.

Participate in the work of creating an even better dialogue between school, parents and students regarding safety, well-being and cooperation.

Everything for our children’s best!

We will have free fika during the meeting

If you want to nominate someone to the board, do this via info@fro-for.se or contact Boby Gosh at the school’s café.

For more information, visit the association’s website www.fro-for.se

Warm welcome!
Board of Directors of  Frölundaskolans Parental Association

Meeting documents are here >>

 

 

Frölundaskolans föräldraförening kallar till Årsmöte/Frölundaskolan Parents Association calls for Annual Meeting

Click here for English version>>>

 

English version

Our Children’s Future Means Everything!

WHEN: Tuesday, November 7th. Start at 18.00
WHERE: Frölundaskolans Café, A-Huset

We warmly welcome all parents  with children at Frölundaskolan to the annual meeting of the Frölundaskolans Parents Association. We will inform about the association’s work and plans! Come and ask questions and make suggestions at measures.

During the annual meeting, a new board will be elected for the coming year. You as a member have the right to vote at the annual meeting.

Participate in the work of creating an even better dialogue between school, parents and students regarding safety, well-being and cooperation.

Everything for our children’s best!

We will have free fika during the meeting

If you want to nominate someone to the board, do this via info@fro-for.se or contact Boby Gosh at the school’s café.

For more information, visit the association’s website www.fro-for.se

Warm welcome!
Board of Directors of  Frölundaskolans Parental Association

Möt oss på Öppet hus på Frölundaskolan!/Meet us at Öppet hus on Frölundaskolan!

Click here for English version >>>

När: Tisdagen den 24 oktober kl. 17-20
Var: Café Respekt i A-Huset

Vi kommer att ha matförsäljning i caféet och ställer gärna upp och svarar på frågor om vad vi gör och vill veta vad som är viktigt för dig som förälder/vårdnadshavare för att ditt/dina barn ska ha en så ha bra skolgång som möjligt.

Vi är även tacksamma om ni kan bidra med någon maträtt till vår försäljning. Gärna något som representerar olika länder och kulturer.

Hjärtligt välkomna till vårt bord!

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vänligen
Frölundaskolans föräldraförening
fro-for.se

___________________________________________________________________________
English version

Meet us at Öppet hus on Frölundaskolan!

When: Tuesday, October the 24th start: 17.00, ends at 20.00
Where: Café Respect in the A-House, in the main building

Frölundaskolans föräldraförening will have food sales at the café and will gladly answer questions about what we do and want to know what matters to you as aparent to create a good school enviroment as possible for your children.

We are also grateful if you can contribute any dish to our sales. Preferely something that represents different countries and cultures.

Welcome to our table!

Together we can make a difference!

Regards
Frölundaskolan Parents Association
fro-for.se

Synpunkter om skolmiljön

Hej!
Vi i styrelsen har varit på möten med skolans ledning rörande synpunkter på skolans miljö som vi har tagit in från föräldrar/vårdnadshavare på Frölundaskolan. Nedan kan ni läsa dokumenten från mötena. De två första dokumenten är en sammanställning av vad vi har gjort och framfört. Dokument 3 är anteckningarna från mötet med ansvarig lokalförvaltning och skolans områdeschef.

1. Sammanställning synpunkter skolmiljö
2. Kort sammanställning renoveringsbehov
3. Anteckningar fran möte med områdeschef

Vi kommer även att ha ett möte med Frölundaskolans ledning om synpunkter på skolans likabehandlingsplaner och återkommer med information om mötet på hemsidan.

Frölundaskolans föräldraförening vill även rikta stort tack till alla föräldrar som har varit med och kommit in med synpunkter.

God fortsättning från oss!

 

Pepparkakshus på utställning!

I somras vann Frölundaskolans föräldraföreningen ett stipendie på 20 000:- från Skandiastiftelsen: ”Ideer för Livet” för fortsatt projekt mot Trakasserier och Utanförskap – Våga Vara Dig Själv. Vi var en av fem föreningar som fick dela på 100 000 kronor för eldsjäl i området.

Alla 5 vinnarna av stipendiet fick i uppdrag att göra var sitt pepparkakshus som skall ställas ut på Frölunda Torg. Föräldraföreningens styrelse accepterade uppdraget och skapade följande kreation för att hylla Frölundaskolan och den viktigaste framtiden vi har: barnen.

Pepparkakshuset finns i en monter bland de andra vinnarna av priset och kan beskådas f o m den 25 november till den 27 december. Välkommen till podiet för att ta en titt på konstverket!

Här kan du läsa mer om stipendiet
http://www.ideerforlivet.se/
https://www.facebook.com/ideerforlivet/
http://stiftelsemedel.se/skandiastiftelsen/

Eldsjälspris till Frölundaskolans föräldraförening!

I somras vann Frölundaskolans föräldraföreningen ett stipendie på 20 000:- från Skandiastiftelsen: ”Ideer för Livet” för fortsatt projekt mot Trakasserier och Utanförskap – Våga Vara Dig Själv. Vi var en av fem föreningar som fick dela på 100 000 kronor för eldsjäl i området.

Barn som går miste om en fullständig skolgång riskerar att i framtiden hamna i utanförskap och utsatthet. Att trivas på skolan och känna sig trygg är en förutsättning för att lyckas med sina studier. Därför arbetar Frölundaskolans Föräldraförening för att alla barn och unga ska känna sig trygga och att ingen ska behöva uppleva mobbing eller trakasserier. Verksamheten arbetar för att föräldrar, elever och lärare ska kunna skapa en trygg skolmiljö – tillsammans.

 

Vi kommer att under höstterminen samverka med Frölundaskolans ledning samt elevråd kring hur vi kan ha fortsatta föreläsningar inom temat kränkande särbehandlingar som vi påbörjade i våras genom att bjuda in föreningen Våga Vara Dig Själv på heldag för åk 4-9 samt föräldrar. (Läs mer här om föreläsningen). Och vi hoppas att kunna bidra med bra föreläsningar inom området och att arbetet kan vara ett bra led i Frölundaskolans arbete kring likabehandlingsplanerna. Uppdatering kring vårt arbete kommer att publiceras här.

Våra barn är vår framtid och när vi lyssnar på dem kan vi få fram de mest fantastiska möjligheterna till förändring och vi kan även som föräldrar bidra till de bästa förutsättningarna för dom

Här kan du läsa mer om Stipendiet
https://www.facebook.com/ideerforlivet/
http://www.ideerforlivet.se/