Etikettarkiv: föräldraaktivitet

Föräldramöte 10 mars: Rätten till lika behandling!

Den 10/3 hade vi föräldramöte med rektorn för F-6, Birgitta Borg Rabit, på Frölundaskolan. Hon berättade om hur Frölundaskolan jobbar mot diskriminering och kränkningar i skolmiljön.  Birgitta gick igenom skolans likabehandlingsplaner och hur det systematiska arbetet ser ut när likabehandlingsdokumenten för F-6 samt 7-9 byggs upp.

Den 28/1 hade vi en heldag om mobbning med föreläsningar för elever och föräldrar. Detta som ett led för att stötta Frölundaskolans likabehandlingsarbete. Och torsdagens möte förtydligade skolans arbete i frågan. Birgitta berättade om det förebyggande arbetet mot mobbning och hur Frölundaskolan jobbar med diskriminering och samtal med barn. Klicka gärna på bilderna  för att komma till Likabehandlingsplanerna!

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla elever och all personal arbetar tillsammans fram Frölundaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. De utvecklar också arbetet för att få vårdnadshavare mer delaktiga. Därför eftersträvar skolan att föräldrar gärna läser igenom likabehandlingsplanerna och kommenterar dom. Er delaktighet som föräldrar här är minst lika viktigt! Läs mer här om Frölundaskolans arbete kring barnens rätt till likabehandling,  trygghet och trivsel >>

Föräldraföreningen vill rikta ett stort tack till de föräldrar som kom på mötet och bidrog med sina tankar och idéer om likabehandling samt till Birgitta som tog sig tid att komma och beskriva skolans arbete och ungdomar från 1200 kvadrat som bidrog med att stötta i barnaktiviteter medan vi hade mötet.

Ämnet diskriminering, kränkningar och utanförskap är något som påverkar oss alla och det är otroligt viktigt att vi hela tiden aktivt arbetar för att motverka detta för att skapa en trygg skolmiljö för våra barn. Därför jobbar vi vidare med temat och bjuder in till möten där vi tillsammans med skolan kommer att diskutera vidare kring dessa viktiga frågor.

Länkar att titta på:
Trygghet och Trivsel. Här finns Frölundaskolans likabehandlingsplaner >>
Artiklar om Våga vara dig själv dagen >>
FN:s barnkonvention >>

Nya föräldraföreningen vill kommunicera mera

För något år sedan startade Frölunda future en pappagrupp för att få igång papporna att engagera sig i barnens skola – och det blev en succé.
– Ibland var vi runt 50 pappor som träffades, det var väldigt roligt. Sen ville såklart mammorna vara med också och då började vi prata om förening, säger Robert Aslan som har ett barn på Frölundaskolan.
I mars förra året bildades alltså Frölundaskolans föräldraförening med det främsta syftet att stärka samverkan mellan föräldrar, elever och skolan.
– Vi har fyra fokusområden som ska hjälpa barnen i skolan, någonting vi kallar för TEKA som står för trygghet, engagemang, kommunikation och aktiviteter, säger Sture Nyberg, ordförande i styrelsen och med två barn, varav ett går på skolan.

TEKA. Trygghet, engagemang, kommunikation och aktiviteter. Det är ledorden för Frölundaskolans föräldraförening.
Foto: Markus Andersson

I december bjöd man in till ett glöggmingel i skolkaféet, där lyftes tryggheten fram som en viktig del att arbeta med – både på och runt skolan.
ur: Tidningen Väster, 2016-01-22. Läs mer här: >>