Etikettarkiv: Eldsjäl

100 dagar kvar…

Stiftelsen Våga va´ dig själv!!! motverkar utanförskap hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter. Nu kan du anmäla dina ungdomar, 10-16 år, till deras 13:e sommarläge: SOMMAR 2018.

För mer information om stiftelsen och deras aktiviteter. Klicka här >>

Här kan du även läsa om tidigare aktiviteter som Frölundaskolans föräldraförening i samarbete med Frölundaskolan har haft med Våga va dig själv. >>

Vad är en sjysst kompis?

Hej, föräldrar och vårdnadshavare!
Under vecka 8 såg barnen i F-3 bioteatern: ”Vännerna i Kungaskogen”. Varefter barnen i olika klasser diskuterade vad en sjysst kompis är för något.  Vännerna i Kungaskogen är en film-teater där barnen  får en föreställning om vänskap, vad en bra kompis är samt hur man jobbar mot utanförskap och mobbning.

 Frölundakolans föräldraförening stod för biljetterna och detta är del 1 föreningens eldsjälsarbete under våren i arbetet mot kränkningar.  Föreningen samarbetar även med Frölundaskolan i att skapa föreläsningar för åk 4-9 i ämnet och kommer att hålla er uppdaterade via hemsidan om detta.

Trygghet är en av våra värdegrunder i föreningen och tillsammans med barnen kan vi föräldrar skapa detta och även få bukt på kränkningar och negativa särbehandlingar. Därför jobbar vi med dessa frågor och hoppas att era barn diskuterar aktiviteterna vi ordnar i skolmiljön inom området med er föräldrar.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Här kan ni läsa mer om Vännerna i Kungaskogen >>

Till skolan lämnar vi det dyrbaraste vi har – våra barn!

Välkommen till en föreläsning för bara föräldrar!

Var: Café Respekt i A-huset
När: 11 maj kl 18 (håller på till 19 med frågestund).

Gunnel Falk, utvecklingsledare för skolfrågor i Göteborgs kommun, berättar om och delar med sig av sina erfarenheter både som f.d. skolkurator och som förälder till barn på Frölundaskolan.

Ämnen som tas upp:
– Hur kan jag bli en bra skol-förälder för mitt barn?
– Hur kan jag förstå det som händer i skolan under skoldagen?
– Vad kan jag göra om det blir problem i skolan?

Fika finns samt pyssel för barnen

Hjärtligt välkommen!

Vänligen
Frölundaskolans föräldraförening

 

Lyckad trivseldag på Frölundaskolan

Den 20/4 höll Frölundaskolan i samarbete med Frölundaskolans föräldraförening samt Fritidsgårdarna Linden och 1200 kvadrat en Trivseldag  på Frölundaskolan där alla elever fick umgås och samarbeta över åldersgränserna.

Detta är den andra aktiviteten som föräldraföreningen ordnade för barnen på skolan inom projekt Eldsjäl. Den första var för årskurs F-3 + särskolan som fick gå på en teaterfilmföreställning som heter Vännerna i Kungaskogen. Där fick barnen lära sig om vad en sjysst kompis är och fick med sig diskussionsmaterial till klassrummen som de jobbade vidare med. Aktiviteterna är ett led i Frölundaskolans likabehandlingsplaner för att jobba mot kränkande särbehandlingar och skapa trygghet i skolmiljön.

Här kan ni läsa om tidigare aktivitet då vi bjöd in föreningen Våga Vara Dig själv till Frölundaskolan >>

Eldsjälspris till Frölundaskolans föräldraförening!

I somras vann Frölundaskolans föräldraföreningen ett stipendie på 20 000:- från Skandiastiftelsen: ”Ideer för Livet” för fortsatt projekt mot Trakasserier och Utanförskap – Våga Vara Dig Själv. Vi var en av fem föreningar som fick dela på 100 000 kronor för eldsjäl i området.

Barn som går miste om en fullständig skolgång riskerar att i framtiden hamna i utanförskap och utsatthet. Att trivas på skolan och känna sig trygg är en förutsättning för att lyckas med sina studier. Därför arbetar Frölundaskolans Föräldraförening för att alla barn och unga ska känna sig trygga och att ingen ska behöva uppleva mobbing eller trakasserier. Verksamheten arbetar för att föräldrar, elever och lärare ska kunna skapa en trygg skolmiljö – tillsammans.

 

Vi kommer att under höstterminen samverka med Frölundaskolans ledning samt elevråd kring hur vi kan ha fortsatta föreläsningar inom temat kränkande särbehandlingar som vi påbörjade i våras genom att bjuda in föreningen Våga Vara Dig Själv på heldag för åk 4-9 samt föräldrar. (Läs mer här om föreläsningen). Och vi hoppas att kunna bidra med bra föreläsningar inom området och att arbetet kan vara ett bra led i Frölundaskolans arbete kring likabehandlingsplanerna. Uppdatering kring vårt arbete kommer att publiceras här.

Våra barn är vår framtid och när vi lyssnar på dem kan vi få fram de mest fantastiska möjligheterna till förändring och vi kan även som föräldrar bidra till de bästa förutsättningarna för dom

Här kan du läsa mer om Stipendiet
https://www.facebook.com/ideerforlivet/
http://www.ideerforlivet.se/