Om föreningen

Föreningens syfte och ambition är att:

  • stärka samverkan mellan föräldrar, elever och skolan
  • skapa trygghet och trivsel bland eleverna på skolan med omgivning
  • väcka intresse och engagemang bland elever för skolgången
  • främja kultur- och fritidsaktiviteter bland elever och föräldrar
  • sprida information och väcka intresse för Frölundaskolan och Föräldraföreningen

Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan. Föreningen bedriver sin verksamhet självständigt.

Vill du vara med och göra din röst hörd? Bli medlem nu! >>