Länkar

Här finner du länkar och dokument som rör skola och elever. Har du förslag och önskemål om fler länkar och dokument? Skicka gärna ett mail till oss.>>

Dokument för Frölundaskolan:
Trygghet och Trivsel >>
Frölundaskolans arbete kring Likabehandlingsplanerna.

Barnombudsmannen >>

Brottsförebyggande arbete >>
Brottsförebyggande arbetes uppdrag handlar bland annat om att förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella gäng. De samverkar med skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv tillsammans med polis, åklagare och kommunala bostadsbolag. Målet är att fånga upp unga i riskzonen och skapa alternativ till kriminella karriärer.

Frölundaskolans föräldraförenings  facebook grupp >>

Familj, barn och ungdom >>
Här kan du läsa vad kommunen kan erbjuda dig eller din familj. Det finns exempelvis familjerådgivning, föräldrautbildningar, stöd i juridiska frågor och flera ungdomsmottagningar runt om i staden.

Gymnasieskolor >>
Här kan du läsa mer om Göteborgs gymnasieskolor och hitta en utbildningar. Det finns 13 kommunala gymnasieskolor och ett 20-tal fristående. I listan nedan hittar du alla gymnasier, både kommunala och fristående.

Hemlöshet >>
Du som är hemlös kan få stöd i olika former. På vardagar och dagtid kan du vända dig till socialkontoret i din stadsdel. På kvällar, nätter och helger kan du vända dig till socialjouren. Här på hemsidan kan du hitta information om vart du vänder dig samt läsa vad Göteborgs Stad gör för de som är hemlösa.
Vid akut hemlöshet kontakta Socialjouren på: 031-365 87 00

Hitta lekplatser och parker i Göteborg >>
Här hittar du hittar till lekplatserna i Göteborg och kan läsa om vad som gäller för dig som är hundägare samt vad en utflyktslekplats är.

Koll på Soc >>
Barnombudsmannen, BO, har lanserat en webbplats där bar barn och unga kan få svar på frågor om vad socialtjänsten är och vad de kan hjälpa till med.

Kulturskolan>>
I kulturskolan kan barn spela instrument, dansa, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och göra mycket annat kul och spännande.

Kalendarium för Göteborgs Stad >>
Hitta olika aktiviteter i Göteborg inom kultur, idrott & hälsa, fritid, kurser & föredrag eller politik & samhälle.

SDF: Askim-Frölunda-Högsbo >>
Stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo erbjuder kommunal service till 57 000 invånare i södra Göteborg. På uppdrag av stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen kommunal service i form av förskola, skola, äldreomsorg, hemsjukvård, bibliotek, fritidsverksamhet, stöd till människor med funktionsnedsättningar och sociala tjänster med mera.Stadsdelsförvaltningen arbetar också med trygghet, inflytande, miljö och folkhälsa i stadsdelen.

Skolinspektionen >>
Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Skolverket >>
Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Smartakartan >>
Smarta Kartan vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Detta genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden och som är på gång. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar.

Viktiga resurser för föräldrar >>
Ur sidan: ”Många människor håller med om att livet förändras drastiskt när de blivit föräldrar. Från att bara ha varit två, eller ensam om man är ensamstående förälder, har man nu ett nytt liv att ta hand om. Med en ny individ kommer en massa frågor gällande hur du på bästa sätt ska ta hand om barnet, i form av sjukvård, skola och ekonomiska förutsättningar. I vissa fall kan ditt barn även behöva särskilt stöd för en sjukdom, funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter.”

ViS – riktlinjer för våld i skolan >>
Riktlinjer för skolors ageranden vid våld i skolmiljön.