Kategoriarkiv: Skola

Vad är en sjysst kompis?

Hej, föräldrar och vårdnadshavare!
Under vecka 8 såg barnen i F-3 bioteatern: ”Vännerna i Kungaskogen”. Varefter barnen i olika klasser diskuterade vad en sjysst kompis är för något.  Vännerna i Kungaskogen är en film-teater där barnen  får en föreställning om vänskap, vad en bra kompis är samt hur man jobbar mot utanförskap och mobbning.

 Frölundakolans föräldraförening stod för biljetterna och detta är del 1 föreningens eldsjälsarbete under våren i arbetet mot kränkningar.  Föreningen samarbetar även med Frölundaskolan i att skapa föreläsningar för åk 4-9 i ämnet och kommer att hålla er uppdaterade via hemsidan om detta.

Trygghet är en av våra värdegrunder i föreningen och tillsammans med barnen kan vi föräldrar skapa detta och även få bukt på kränkningar och negativa särbehandlingar. Därför jobbar vi med dessa frågor och hoppas att era barn diskuterar aktiviteterna vi ordnar i skolmiljön inom området med er föräldrar.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Här kan ni läsa mer om Vännerna i Kungaskogen >>

Anteckningar och bildspel från Folkhälsorådet

Den 7/3 var Frölundaskolans styrelse inbjuden till ett möte från Folkhälsorådet i SDF Askim-Frölunda-Högsbo.

Folkhälsorådet bestod av representanter från: SDN Askim-Frölunda-Högsbo, HSN (Hälso och sjukvårdsnämnden) Göteborg, Avdelning folkhälsa, VGR, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Vårdcentralerna, Folktandvården, Elevhälsa, UngdomsmottagningVäster, Hälsoteket i Väster och Svenska kyrkan

På mötet diskuterades drogsituationen i stadsdelen och förebyggande insatser.

Här kan du läsa mer om mötet och andra möten som styrelsen har varit delaktiga i. >>>

 

Hjärntorget –

Genom Hjärntorget får du som vårdnadshavare information om ditt barns skolgång. Du får en egen inloggning och kan följa ditt barns arbete i skolan, ha kontakt med personal och få information. Vilka funktioner i Hjärntorget som används bestäms lokalt av varje förskola/skola. 

Så här ordnar du konto
Som vårdnadshavare kan du ansöka om ett konto i Hjärntorget. Om du redan har ett konto i Hjärntorget, ska du använda det kontot och behöver inte ansöka om ett nytt.

Du som vårdnadshavare kan när som helst avsluta ditt konto i Hjärntorget. Då kontaktar du ditt barns förskola/skola.

Du kan ansöka om konto i Hjärntorget genom att logga in med ditt BankID. Därefter registrerar du din e-postadress för att kunna få information från förskolan/skolan.

När du väl har kontot kan du följa ditt /dina barns schema, vilken info som läggs upp utav läraren samt att du kan sjukanmäla ditt/dina barn.

Här kan du logga in på Hjärntorget  >>>>
Sök även Ping Pong appen i din app store för Android eller Iphone.

Här finns information om Hjärntorget på finska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, persiska, somaliska, sorani, spanska, turkiska och svenska >>>

Synpunkter om skolmiljön

Hej!
Vi i styrelsen har varit på möten med skolans ledning rörande synpunkter på skolans miljö som vi har tagit in från föräldrar/vårdnadshavare på Frölundaskolan. Nedan kan ni läsa dokumenten från mötena. De två första dokumenten är en sammanställning av vad vi har gjort och framfört. Dokument 3 är anteckningarna från mötet med ansvarig lokalförvaltning och skolans områdeschef.

1. Sammanställning synpunkter skolmiljö
2. Kort sammanställning renoveringsbehov
3. Anteckningar fran möte med områdeschef

Vi kommer även att ha ett möte med Frölundaskolans ledning om synpunkter på skolans likabehandlingsplaner och återkommer med information om mötet på hemsidan.

Frölundaskolans föräldraförening vill även rikta stort tack till alla föräldrar som har varit med och kommit in med synpunkter.

God fortsättning från oss!

 

Pepparkakshus på utställning!

I somras vann Frölundaskolans föräldraföreningen ett stipendie på 20 000:- från Skandiastiftelsen: ”Ideer för Livet” för fortsatt projekt mot Trakasserier och Utanförskap – Våga Vara Dig Själv. Vi var en av fem föreningar som fick dela på 100 000 kronor för eldsjäl i området.

Alla 5 vinnarna av stipendiet fick i uppdrag att göra var sitt pepparkakshus som skall ställas ut på Frölunda Torg. Föräldraföreningens styrelse accepterade uppdraget och skapade följande kreation för att hylla Frölundaskolan och den viktigaste framtiden vi har: barnen.

Pepparkakshuset finns i en monter bland de andra vinnarna av priset och kan beskådas f o m den 25 november till den 27 december. Välkommen till podiet för att ta en titt på konstverket!

Här kan du läsa mer om stipendiet
http://www.ideerforlivet.se/
https://www.facebook.com/ideerforlivet/
http://stiftelsemedel.se/skandiastiftelsen/

Eldsjälspris till Frölundaskolans föräldraförening!

I somras vann Frölundaskolans föräldraföreningen ett stipendie på 20 000:- från Skandiastiftelsen: ”Ideer för Livet” för fortsatt projekt mot Trakasserier och Utanförskap – Våga Vara Dig Själv. Vi var en av fem föreningar som fick dela på 100 000 kronor för eldsjäl i området.

Barn som går miste om en fullständig skolgång riskerar att i framtiden hamna i utanförskap och utsatthet. Att trivas på skolan och känna sig trygg är en förutsättning för att lyckas med sina studier. Därför arbetar Frölundaskolans Föräldraförening för att alla barn och unga ska känna sig trygga och att ingen ska behöva uppleva mobbing eller trakasserier. Verksamheten arbetar för att föräldrar, elever och lärare ska kunna skapa en trygg skolmiljö – tillsammans.

 

Vi kommer att under höstterminen samverka med Frölundaskolans ledning samt elevråd kring hur vi kan ha fortsatta föreläsningar inom temat kränkande särbehandlingar som vi påbörjade i våras genom att bjuda in föreningen Våga Vara Dig Själv på heldag för åk 4-9 samt föräldrar. (Läs mer här om föreläsningen). Och vi hoppas att kunna bidra med bra föreläsningar inom området och att arbetet kan vara ett bra led i Frölundaskolans arbete kring likabehandlingsplanerna. Uppdatering kring vårt arbete kommer att publiceras här.

Våra barn är vår framtid och när vi lyssnar på dem kan vi få fram de mest fantastiska möjligheterna till förändring och vi kan även som föräldrar bidra till de bästa förutsättningarna för dom

Här kan du läsa mer om Stipendiet
https://www.facebook.com/ideerforlivet/
http://www.ideerforlivet.se/

Höstlovsaktiviteter

Tack till alla föräldrar som kom igår ikväll till Frölundaskolans Öppna Hus! Det var trevligt att få träffa er i skolans cafe! En fin fortsättning på höstterminen önskar Frölundaskolans föräldraförening!

Nästa vecka är det höstlov och då finns det olika aktiviteter för era barn att göra i Göteborgs Stad. Här är programmet för Västra Göteborg, Askim, Frölunda, Högsbo >>>

Och här för hela staden: Göteborgs Stads Kalendarium. >>

Välkommen till Öppet Hus dag på Frölunda skolan!

När: Tisdagen den 25 oktober kl. 17-20
Var: Frölundaskolan

 

Skolan kommer bl.a. att erbjuda er föräldrar på:

– Klassrumsbesök och fritidshemsbesök
– Träffa representanter från Kulturskolan
– Möjlighet att samtala med skolans personal
– Familjestödsteamet och representanter från närvarosatsningen finns på plats
– Mingel med möjlighet att köpa mat och fika
– Samtala med representanter ur föräldraföreningen och köpa mat från olika kulturer

Föräldraföreningen kommer även att vara där. Vi ser fram emot att träffa Er och hoppas att så många som möjligt kan komma.

Hjärtligt Välkomna!

FRÖLUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE 13 OKTOBER

NÄR: 13/10 kl. 18.00
VAR: Frölundaskolans Café, A-Huset
Våra Barns Framtid Betyder Allt!
Vi hälsar alla föräldrar med barn på Frölundaskolan varmt välkomna till årsmöte för Frölundaskolans föräldraförening. Vi informerar om föreningens arbete och planer! Kom och ställ frågor och lämna förslag på åtgärder.
Under årsmötet kommer det att väljas en ny styrelse för kommande år. Du som är medlem har rösträtt under årsmötet.
Var delaktig du också i arbetet med att skapa en ännu bättre dialog mellan skolan, föräldrar och elever gällande trygghet, trivsel och samverkan.
Allt för våra barns bästa!
Vi bjuder på fika!
Vill du nominera någon till styrelsen, gör detta via, info@fro-for.se eller kontakta Boby Gosh i skolans café. Senaste datum är 29/9.
Varmt Välkomna!
Styrelsen
Frölundaskolans Föräldraförening

Onsdagen den 20 april samlades en grupp föräldrar för ett intressant möte runt temat: Våra Barns Framtid Betyder Allt!

Vi fick lyssna till COPE som berättade om sitt föräldraprogram som handlar om hur man kan förbättra samspelet inom familjen samt skapa nätverk mellan vuxna. Något för oss  alla med barn eller ungdomar hemma som upplevt att det lätt kan bli spänningar och frustration mellan familjens medlemmar. Detta handlar om hur man som vuxen kan lära sig metoder och få verktyg för att kunna förebygga detta och skapa glädje och lugn hemma. Läs mer om verksamheten på stadens hemsida inom Askim-Frölunda-Högsbo området.
 
Top Speed, en nybildad bordtennisklubb som håller till i skolans gymnastiksal berättade om sin verksamhet och ambitioner om att bli en av de större klubbarna. Klubben håller öppet för både oss föräldrar och våra barn. Zdenko och Björn hälsade oss alla varmt välkomna till att komma och spela. Gå in på www.http://topspeed-tt.se/ för att läsa mer om deras verksamhet!
 
Därefter tog Shapol från Fritidsverksamheten i stadsdelsnämnden över ordet och berättade engagerat om hur de tillsammans med frivilliga ungdomar sedan lång tid arbetar mot nätkränkningar. Ett område som fullständigt har exploderat på sistone. Detta är ett viktigt arbete som vi behöver stödja på alla tänkbara sätt. Det sprider sig nedåt i åldrarna och vi vuxna behöver sätta upp normer och engagera oss i detta. Föräldraföreningen stödjer detta arbete fullt ut!
 
Några viktiga områden som diskuterade livligt under kvällen var:
  • Arbetet mot kränkningar och utanförskap måste fortsätta. Speciellt nätkränkningarna ökar.
  • Vi upplever att mobiltelefoner och surfplattor/datorer många gånger används under skoltid, både på lektioner och på raster, på ett störande eller kränkande sätt. 
    • Här efterlystes regler och normer för hur de ska få användas under skoltid så skolan kan bli den inspirationskälla som barnen och ungdomarna behöver för sina studier.
  • Skolans verktyg för kommunikation ”Hjärntorget” används inte på ett tillfredsställande sätt idag. Måste bli mer använt än idag.
    • Lärare behöver lägga ut relevant material, vi föräldrar behöver se möjligheten att gå in och leta efter intressant information om våra barn.