Kategoriarkiv: Föräldramöte

Lyckad aktivitet

I torsdags hade vi aktivitetsträff med föräldrar/vårdnadshavare där barn självklart var välkomna. Medan barnen spelade pingis, lekte och pysslade satt vi vuxna och presenterade oss för varandra och föreningen informerade om arbetet på skolan.

Föreningen lyssnade även in vad som är viktigt för föräldrar/vårdnadshavare, men även barn.

Klicka på ljudklippet nedan för att höra vad barn tycker är viktigt på skolan.

 

Vi fyllde även på med handavtryck i Café respekt.

 

Vi kommer att ha fler träffar där vi är intresserade utav att höra vad du som förälder/vårdnadshavare tycker är viktig för din/ditt barn i skolan

Klicka på ljudklippet nedan för information på somaliska.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Hjärtligt välkommen till:

Frölundaskolans föräldraförening!

Frölundaskolans föräldraförening kallar till Årsmöte/Frölundaskolan Parents Association calls for Annual Meeting

Click here for English version>>>

 

English version

Our Children’s Future Means Everything!

WHEN: Tuesday, November 7th. Start at 18.00
WHERE: Frölundaskolans Café, A-Huset

We warmly welcome all parents  with children at Frölundaskolan to the annual meeting of the Frölundaskolans Parents Association. We will inform about the association’s work and plans! Come and ask questions and make suggestions at measures.

During the annual meeting, a new board will be elected for the coming year. You as a member have the right to vote at the annual meeting.

Participate in the work of creating an even better dialogue between school, parents and students regarding safety, well-being and cooperation.

Everything for our children’s best!

We will have free fika during the meeting

If you want to nominate someone to the board, do this via info@fro-for.se or contact Boby Gosh at the school’s café.

For more information, visit the association’s website www.fro-for.se

Warm welcome!
Board of Directors of  Frölundaskolans Parental Association

Till skolan lämnar vi det dyrbaraste vi har – våra barn!

Välkommen till en föreläsning för bara föräldrar!

Var: Café Respekt i A-huset
När: 11 maj kl 18 (håller på till 19 med frågestund).

Gunnel Falk, utvecklingsledare för skolfrågor i Göteborgs kommun, berättar om och delar med sig av sina erfarenheter både som f.d. skolkurator och som förälder till barn på Frölundaskolan.

Ämnen som tas upp:
– Hur kan jag bli en bra skol-förälder för mitt barn?
– Hur kan jag förstå det som händer i skolan under skoldagen?
– Vad kan jag göra om det blir problem i skolan?

Fika finns samt pyssel för barnen

Hjärtligt välkommen!

Vänligen
Frölundaskolans föräldraförening

 

Info från kvällens föräldramöte

I kväll hade vi föräldramöte på Frölunda skolan med julpyssel och genomgång av Frölundaskolans likabehandlingsplaner.

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen). Frölundaskolan har valt att sätta ihop dessa båda planer till en.

Likabehandlingsplanerna hur Frölundaskolan ska se till att elever och lärare behandlar varandra på ett bra sätt. Planerna beskriver också vad som ska göra om någon elev blir orättvist eller illa behandlad. Planerna  ska läsas av elever, föräldrar och personal och dessa planer gäller under kalenderåret 2016.

Klicka gärna på planerna nedan för att få reda på mer om skolans arbete mot kränkningar.

 

Här är lite bilder från pyssel med barn och bakverk som bjöds från deltagande föräldrar.

Frölundaskolans föräldraförening vill rikta ett stort tack till alla föräldrar och barn som kom. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för barnen – vår viktigaste framtid!

Höstlovsaktiviteter

Tack till alla föräldrar som kom igår ikväll till Frölundaskolans Öppna Hus! Det var trevligt att få träffa er i skolans cafe! En fin fortsättning på höstterminen önskar Frölundaskolans föräldraförening!

Nästa vecka är det höstlov och då finns det olika aktiviteter för era barn att göra i Göteborgs Stad. Här är programmet för Västra Göteborg, Askim, Frölunda, Högsbo >>>

Och här för hela staden: Göteborgs Stads Kalendarium. >>

FRÖLUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE 13 OKTOBER

NÄR: 13/10 kl. 18.00
VAR: Frölundaskolans Café, A-Huset
Våra Barns Framtid Betyder Allt!
Vi hälsar alla föräldrar med barn på Frölundaskolan varmt välkomna till årsmöte för Frölundaskolans föräldraförening. Vi informerar om föreningens arbete och planer! Kom och ställ frågor och lämna förslag på åtgärder.
Under årsmötet kommer det att väljas en ny styrelse för kommande år. Du som är medlem har rösträtt under årsmötet.
Var delaktig du också i arbetet med att skapa en ännu bättre dialog mellan skolan, föräldrar och elever gällande trygghet, trivsel och samverkan.
Allt för våra barns bästa!
Vi bjuder på fika!
Vill du nominera någon till styrelsen, gör detta via, info@fro-for.se eller kontakta Boby Gosh i skolans café. Senaste datum är 29/9.
Varmt Välkomna!
Styrelsen
Frölundaskolans Föräldraförening

Bygg upp dina barns ekonomi – NU!

Vad? Föreläsning om privatekonomi
När? Den 18/5 kl 18
Var? I Skolans cafe i A huset

Barnen är vår viktigaste framtid. Som förälder är du delaktig i den – i högsta grad. Inte bara när det gäller din barns utveckling, utan även den ekonomiska framtiden som redan är här.

David Rehaag från Budget-och skuldrådgivningen i Göteborgs Stad att hålla föredrag i skolans Café om hur du som förälder kan bygga upp en buffert för livets svängningar. Du kommer att få med dig verktyg kring hur du kan se över ekonomi och kunna skapa en mer ekonomisk trygg framtid för familjen.

Vi kommer att gå igenom saker som sparande, vad du kan tänka på när barnen börjar jobba, vad ekonomisk hållbarhet innebär och vilka fällor du ska se upp för. Föreläsningen är gratis och håller på i en timme.
 
 
Hjärtligt välkomna!

Frölundaskolans Föräldraförening

Här kan ni läsa mer om budget-och skuldrådgivningen >>

Onsdagen den 20 april samlades en grupp föräldrar för ett intressant möte runt temat: Våra Barns Framtid Betyder Allt!

Vi fick lyssna till COPE som berättade om sitt föräldraprogram som handlar om hur man kan förbättra samspelet inom familjen samt skapa nätverk mellan vuxna. Något för oss  alla med barn eller ungdomar hemma som upplevt att det lätt kan bli spänningar och frustration mellan familjens medlemmar. Detta handlar om hur man som vuxen kan lära sig metoder och få verktyg för att kunna förebygga detta och skapa glädje och lugn hemma. Läs mer om verksamheten på stadens hemsida inom Askim-Frölunda-Högsbo området.
 
Top Speed, en nybildad bordtennisklubb som håller till i skolans gymnastiksal berättade om sin verksamhet och ambitioner om att bli en av de större klubbarna. Klubben håller öppet för både oss föräldrar och våra barn. Zdenko och Björn hälsade oss alla varmt välkomna till att komma och spela. Gå in på www.http://topspeed-tt.se/ för att läsa mer om deras verksamhet!
 
Därefter tog Shapol från Fritidsverksamheten i stadsdelsnämnden över ordet och berättade engagerat om hur de tillsammans med frivilliga ungdomar sedan lång tid arbetar mot nätkränkningar. Ett område som fullständigt har exploderat på sistone. Detta är ett viktigt arbete som vi behöver stödja på alla tänkbara sätt. Det sprider sig nedåt i åldrarna och vi vuxna behöver sätta upp normer och engagera oss i detta. Föräldraföreningen stödjer detta arbete fullt ut!
 
Några viktiga områden som diskuterade livligt under kvällen var:
  • Arbetet mot kränkningar och utanförskap måste fortsätta. Speciellt nätkränkningarna ökar.
  • Vi upplever att mobiltelefoner och surfplattor/datorer många gånger används under skoltid, både på lektioner och på raster, på ett störande eller kränkande sätt. 
    • Här efterlystes regler och normer för hur de ska få användas under skoltid så skolan kan bli den inspirationskälla som barnen och ungdomarna behöver för sina studier.
  • Skolans verktyg för kommunikation ”Hjärntorget” används inte på ett tillfredsställande sätt idag. Måste bli mer använt än idag.
    • Lärare behöver lägga ut relevant material, vi föräldrar behöver se möjligheten att gå in och leta efter intressant information om våra barn.