månadsarkiv: januari 2017

Synpunkter om skolmiljön

Hej!
Vi i styrelsen har varit på möten med skolans ledning rörande synpunkter på skolans miljö som vi har tagit in från föräldrar/vårdnadshavare på Frölundaskolan. Nedan kan ni läsa dokumenten från mötena. De två första dokumenten är en sammanställning av vad vi har gjort och framfört. Dokument 3 är anteckningarna från mötet med ansvarig lokalförvaltning och skolans områdeschef.

1. Sammanställning synpunkter skolmiljö
2. Kort sammanställning renoveringsbehov
3. Anteckningar fran möte med områdeschef

Vi kommer även att ha ett möte med Frölundaskolans ledning om synpunkter på skolans likabehandlingsplaner och återkommer med information om mötet på hemsidan.

Frölundaskolans föräldraförening vill även rikta stort tack till alla föräldrar som har varit med och kommit in med synpunkter.

God fortsättning från oss!