månadsarkiv: december 2016

Öppet hus på 1200 kvadrat!

Den 14/12 kl 18 har 1200 kvadrat – Ungdomens Hus på Frölunda Torg öppet hus för föräldrar och vårdnashavare för barn, framförallt i högstadiet. Hjärtligt välkomna!

Om Ungdomens hus 1200 kvadrat
1200 Kvadrat är en del av Ungdomssatsningen i Göteborg. Här står kultur, kurser och arrangemang i fokus, och det är ungdomarna själva som kommer med kreativa idéer och tar initiativ. Med stöd från erfaren personal kan det handla om allt från att åka i väg på ungdomsbyte och driva klubbar i huset till att ordna konserter och sy och designa olika saker.

På 1200 Kvadrat får ungdomar möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna intressen och förmågor, i en trygg miljö som främjar integration och respekt för allas lika värde.

Klicka här för att läsa mer 1200 kvadrats verksamhet >>

1200 kvadrats facebooksida >>

Info från kvällens föräldramöte

I kväll hade vi föräldramöte på Frölunda skolan med julpyssel och genomgång av Frölundaskolans likabehandlingsplaner.

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen). Frölundaskolan har valt att sätta ihop dessa båda planer till en.

Likabehandlingsplanerna hur Frölundaskolan ska se till att elever och lärare behandlar varandra på ett bra sätt. Planerna beskriver också vad som ska göra om någon elev blir orättvist eller illa behandlad. Planerna  ska läsas av elever, föräldrar och personal och dessa planer gäller under kalenderåret 2016.

Klicka gärna på planerna nedan för att få reda på mer om skolans arbete mot kränkningar.

 

Här är lite bilder från pyssel med barn och bakverk som bjöds från deltagande föräldrar.

Frölundaskolans föräldraförening vill rikta ett stort tack till alla föräldrar och barn som kom. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för barnen – vår viktigaste framtid!