ALLA BARNS LIKA VÄRDE!

I skolan ska alla barn känna sig trygga. En grundläggande mänsklig
rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever och all personal ar-
betar tillsammans fram Frölundaskolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling – Likabehandlingsplanen. Skolan vill också att
föräldrar/vårdnadshavare är mer delaktiga i utvecklandet av planen.

FRÖLUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING VÄLKOMNAR TILL
NY AKTIVITET!

TID: TORSDAG DEN 8:E DECEMBER KL 18, SKOLANS CAFE,
I A-HUSET

Vi välkomnar er föräldrar/vårdnadshavare till en träff där vi går igenom
Likabehandlingsplanen och diskuterar tillsammans för att få in era
synpunkter på förbättringar. Denna plan är en viktig del av skolans arbete mot all form av kränkning på skolan.

Vi kommer också att ha tid att diskutera övriga trivselregler på skolan
samt ge er information om vad som är på gång i och utanför skolan.

Glögg, fika och julpyssel för barnen
Under kvällen passar vi även på att umgås med mysigt fika och glögg och för våra underbara barn kommer vi att ha roligt julpyssel. Ta gärna med er något hembakat.

Varmt Välkomna!
Frölundaskolans Föräldraförening