månadsarkiv: november 2016

ALLA BARNS LIKA VÄRDE!

I skolan ska alla barn känna sig trygga. En grundläggande mänsklig
rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever och all personal ar-
betar tillsammans fram Frölundaskolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling – Likabehandlingsplanen. Skolan vill också att
föräldrar/vårdnadshavare är mer delaktiga i utvecklandet av planen.

FRÖLUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING VÄLKOMNAR TILL
NY AKTIVITET!

TID: TORSDAG DEN 8:E DECEMBER KL 18, SKOLANS CAFE,
I A-HUSET

Vi välkomnar er föräldrar/vårdnadshavare till en träff där vi går igenom
Likabehandlingsplanen och diskuterar tillsammans för att få in era
synpunkter på förbättringar. Denna plan är en viktig del av skolans arbete mot all form av kränkning på skolan.

Vi kommer också att ha tid att diskutera övriga trivselregler på skolan
samt ge er information om vad som är på gång i och utanför skolan.

Glögg, fika och julpyssel för barnen
Under kvällen passar vi även på att umgås med mysigt fika och glögg och för våra underbara barn kommer vi att ha roligt julpyssel. Ta gärna med er något hembakat.

Varmt Välkomna!
Frölundaskolans Föräldraförening

 

Pepparkakshus på utställning!

I somras vann Frölundaskolans föräldraföreningen ett stipendie på 20 000:- från Skandiastiftelsen: ”Ideer för Livet” för fortsatt projekt mot Trakasserier och Utanförskap – Våga Vara Dig Själv. Vi var en av fem föreningar som fick dela på 100 000 kronor för eldsjäl i området.

Alla 5 vinnarna av stipendiet fick i uppdrag att göra var sitt pepparkakshus som skall ställas ut på Frölunda Torg. Föräldraföreningens styrelse accepterade uppdraget och skapade följande kreation för att hylla Frölundaskolan och den viktigaste framtiden vi har: barnen.

Pepparkakshuset finns i en monter bland de andra vinnarna av priset och kan beskådas f o m den 25 november till den 27 december. Välkommen till podiet för att ta en titt på konstverket!

Här kan du läsa mer om stipendiet
http://www.ideerforlivet.se/
https://www.facebook.com/ideerforlivet/
http://stiftelsemedel.se/skandiastiftelsen/

Samtalsstöd pga skottlossningarna i Frölunda

Stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo har samtalsstöd för de som behöver det efter de senaste skottlossningarna vid Briljantgatan. Tre mötesplatser, en föräldratelefon och stöd till närmast drabbade är några av de aktiviteter som stadsdelen gör. 

  • Tre lokaler finns öppna i området:
    1. Pärlan på Briljantgatan 35 B. Öppen till 22 hela veckan i samarbete med Hyresgästföreningen och Stena fastigheter.
    2. Tyrolens fritidsgård i Tynneredsskolan. Öppen till 22 hela veckan.
    3. Kastanjeträffen, Smaragdgatan 28, har öppen verksamhet med Röda korset. Öppet till klockan 21 tisdag den 1 november.
  • Föräldratelefon. Föräldrar är välkomna att ringa på stadsdelens föräldratelefon, vardagar 8.30-16.30 på telefonnummer: 031-366 42 12
  • Stadsdelens personal har ökad närvaro i området
  • ”Stödcentrum för brottsutsatta” erbjuder stödsamtal. Information finns på Pärlan. Länk till Stödcentrum för brottsutsatta >>>
  • Aktiverar samarbetet med ideella organisationer i området för att möta invånarna
  • Skolor, förskolor och mötesplatser i området är informerade och pratar med barn och elever och ger stöd där det behövs
  • Stadsdelen ger också stöd till familjen och de som är närmast drabbade

Polisen har också ett mobilt kontor i området – bemannat till 22

Mer info finns på SDF AFH:s hemsida >>