månadsarkiv: april 2016

Onsdagen den 20 april samlades en grupp föräldrar för ett intressant möte runt temat: Våra Barns Framtid Betyder Allt!

Vi fick lyssna till COPE som berättade om sitt föräldraprogram som handlar om hur man kan förbättra samspelet inom familjen samt skapa nätverk mellan vuxna. Något för oss  alla med barn eller ungdomar hemma som upplevt att det lätt kan bli spänningar och frustration mellan familjens medlemmar. Detta handlar om hur man som vuxen kan lära sig metoder och få verktyg för att kunna förebygga detta och skapa glädje och lugn hemma. Läs mer om verksamheten på stadens hemsida inom Askim-Frölunda-Högsbo området.
 
Top Speed, en nybildad bordtennisklubb som håller till i skolans gymnastiksal berättade om sin verksamhet och ambitioner om att bli en av de större klubbarna. Klubben håller öppet för både oss föräldrar och våra barn. Zdenko och Björn hälsade oss alla varmt välkomna till att komma och spela. Gå in på www.http://topspeed-tt.se/ för att läsa mer om deras verksamhet!
 
Därefter tog Shapol från Fritidsverksamheten i stadsdelsnämnden över ordet och berättade engagerat om hur de tillsammans med frivilliga ungdomar sedan lång tid arbetar mot nätkränkningar. Ett område som fullständigt har exploderat på sistone. Detta är ett viktigt arbete som vi behöver stödja på alla tänkbara sätt. Det sprider sig nedåt i åldrarna och vi vuxna behöver sätta upp normer och engagera oss i detta. Föräldraföreningen stödjer detta arbete fullt ut!
 
Några viktiga områden som diskuterade livligt under kvällen var:
  • Arbetet mot kränkningar och utanförskap måste fortsätta. Speciellt nätkränkningarna ökar.
  • Vi upplever att mobiltelefoner och surfplattor/datorer många gånger används under skoltid, både på lektioner och på raster, på ett störande eller kränkande sätt. 
    • Här efterlystes regler och normer för hur de ska få användas under skoltid så skolan kan bli den inspirationskälla som barnen och ungdomarna behöver för sina studier.
  • Skolans verktyg för kommunikation ”Hjärntorget” används inte på ett tillfredsställande sätt idag. Måste bli mer använt än idag.
    • Lärare behöver lägga ut relevant material, vi föräldrar behöver se möjligheten att gå in och leta efter intressant information om våra barn.

Tema: Våra Barns Framtid Betyder Allt!

När: Onsdag 20:e april, kl 18.00
Var: Skolans Café i A-huset

Vi hälsar er välkomna till en ny träff på Frölundaskolan där vi får chansen att träffas, umgås och diskutera hur vi skapar en trygg skolmiljö och ett engagemang hos våra barn för sin skolgång och bygga en stark grund för deras framtida utmaningar.

 Hur bidrar vi som föräldrar i detta viktiga arbete? Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

Denna kväll har vi bjudit in speciella gäster som informerar oss om sina verksamheter:

Ø COPE föreläser om hur vi kan stärkas i vår föräldraroll.

Ø Göteborgs Stad Fritid, Shapol Salimi tillsammans med några ungdomar berättar om deras likabehandlingsarbete.

Ø Top Speed, nystartad bordtennisklubb i Frölundaskolans gymnastiksal berättar om sin verksamhet.

Ø Polisen försöker närvara och ge oss lite information om hur det ser ut i Frölunda just nu vad gäller brott och droger.

Ø Ta gärna med barnen! Fritidsgården 1200 kvadrat kommer tillsammans med några elever från skolan att sysselsätta barnen med pyssel och andra aktiviteter.

Ø Fika kommer det självklart att finnas. Den som vill får gärna ta med lite hembakat.

Varmt välkomna den 20:e april önskar vi i Föräldraföreningen!