månadsarkiv: mars 2016

En dag med Boby Ghosh

Bobys arbetsplats är rätt stor. Den täcker hela Frölundaskolan, men han har sin bas i caféet  i A huset där Boby möter upp barn och ungdomar. Där finns det  smörgåsar och dricka  till försäljning. I korridoren utanför  sköter han även om biljard- samt pingisaktiviteter.

Miljön ger möjlighet för de unga att umgås på lika premisser. Boby har jobbat på Frölundaskolan sedan 2009 och har titeln Elevassistent. Han fick upp intresset  med att jobba med barn och ungdomar redan under 80-talet då han arbetade med ungdomar med  olika sorters problematik på byggprogrammet i Angered. Innan tiden på Frölundaskolan har Boby  jobbat på Slottsbergsskolan som elevassistent, gympalärare samt skolvärd. Han har därmed 16 års erfarenhet av att jobba med unga i Göteborgs Stad.


Respektfullt bemötande

När lärare är sjuka får Boby ibland hoppa in som ersättare och då möter han upp klasser i caféet där han pratar med barnen om  respekt och bemötande. Där diskuterar de värderingar, vad
diskriminering och kränkningar är för något, hur man är en bra vän och ger skolungdomarna verktyg för att kunna fundera över samt diskutera om vad respektfullt bemötande är. Han är även där om barn behöver någon att prata med: ”Det kan handla om problem som de har hemma.” säger Boby.

”Vi har hela världen på vår skola och föräldrar kan hjälpa till att bygga upp skolan!”

När vi sitter i caféet talar Boby på olika språk med barnen, han har själv ursprung från Indien men har lärt sig att prata med barnen på hemspråken samt deras kommunikationsstilar. Han bemöter barnen på deras nivå, vilket skapar trygghet. Barnen blir sedda. Under intervjun säger ett par barn i lågstadiet ”God morgon” till Boby som skiner upp: ”Detta är glädjen med jobbet! Glada barn som hälsar!” Boby tycker att det är unikt att jobba med barn.”Alla barn är lika värda som människor. Jag bryr mig inte om religion, bara barnen respekterar varandra” säger Boby som jobbar på att barnen närmar sig varandra.

När Boby inte är i caféet cirkulerar han i skolans lokaler och håller ögon och öron öppna, pratar med barn som är ledsna i lugn och ro. Han tar kommunicerar även med barn som hamnar i konflikt med varandra och får dem att kommunicera med varandra i stället för att bråka.

Önskat föräldraengagemang
Det händer att det uppstår konflikter mellan de unga även under de nattvandringar Boby har varit med om. Men Boby har alltid kunnat möta upp ungdomarna och fått dialog med dem, vilket är viktigt. ”Det finns vuxna som är rädda för ungdomar” säger Boby. ”De vuxna behöver synas mer och prata med ungdomsgängen. Det handlar om kommunikation och närvaro.”

Boby har hela tiden eftersträvat att vuxna tar sitt ansvar och ger tid för barn och ungdomar. Att de ger dem kärlek och lyssnar på dom. ”Föräldrar måste ta hänsyn till sina egna och andras barn och föräldravänskapen. Den är viktig.”, säger Boby.”Föräldrar skulle kunna samarbeta med skolpersonalen i en mångkulturell skola som Frölundaskolan” säger Boby ”Vi har ca 30 olika kulturer i skolan.” fortsätter han ”Vi har hela världen på vår skola och föräldrar kan hjälpa till att bygga upp skolan!”

Om Frölundaskolans likabehandlingsarbete
I skolan ska alla barn känna sig trygga. Därför arbetar Frölundaskolan aktivt med delaktighet från både föräldrar och elever.  Detta för att upprätthålla barnens mänskliga rättigheter. En
grundläggande mänsklig rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla elever och all personal arbetar tillsammans fram Frölundaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. De utvecklar också arbetet för att få vårdnadshavare mer delaktiga. Därför uppmanar skolan att föräldrar gärna läser igenom likabehandlingsplanerna och kommenterar dom. Er delaktighet som
föräldrar här är minst lika viktigt!

Länkar att titta på
Frölundaskolans Ordningsregler

Trygghet och Trivsel. Här finns
Frölundaskolans likabehandlingsplaner >>

Våga vara dig själv dagen >>

FN:s barnkonvention >>

Föräldramöte 10 mars: Rätten till lika behandling!

Den 10/3 hade vi föräldramöte med rektorn för F-6, Birgitta Borg Rabit, på Frölundaskolan. Hon berättade om hur Frölundaskolan jobbar mot diskriminering och kränkningar i skolmiljön.  Birgitta gick igenom skolans likabehandlingsplaner och hur det systematiska arbetet ser ut när likabehandlingsdokumenten för F-6 samt 7-9 byggs upp.

Den 28/1 hade vi en heldag om mobbning med föreläsningar för elever och föräldrar. Detta som ett led för att stötta Frölundaskolans likabehandlingsarbete. Och torsdagens möte förtydligade skolans arbete i frågan. Birgitta berättade om det förebyggande arbetet mot mobbning och hur Frölundaskolan jobbar med diskriminering och samtal med barn. Klicka gärna på bilderna  för att komma till Likabehandlingsplanerna!

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla elever och all personal arbetar tillsammans fram Frölundaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. De utvecklar också arbetet för att få vårdnadshavare mer delaktiga. Därför eftersträvar skolan att föräldrar gärna läser igenom likabehandlingsplanerna och kommenterar dom. Er delaktighet som föräldrar här är minst lika viktigt! Läs mer här om Frölundaskolans arbete kring barnens rätt till likabehandling,  trygghet och trivsel >>

Föräldraföreningen vill rikta ett stort tack till de föräldrar som kom på mötet och bidrog med sina tankar och idéer om likabehandling samt till Birgitta som tog sig tid att komma och beskriva skolans arbete och ungdomar från 1200 kvadrat som bidrog med att stötta i barnaktiviteter medan vi hade mötet.

Ämnet diskriminering, kränkningar och utanförskap är något som påverkar oss alla och det är otroligt viktigt att vi hela tiden aktivt arbetar för att motverka detta för att skapa en trygg skolmiljö för våra barn. Därför jobbar vi vidare med temat och bjuder in till möten där vi tillsammans med skolan kommer att diskutera vidare kring dessa viktiga frågor.

Länkar att titta på:
Trygghet och Trivsel. Här finns Frölundaskolans likabehandlingsplaner >>
Artiklar om Våga vara dig själv dagen >>
FN:s barnkonvention >>