månadsarkiv: mars 2014

Välkommen till Frölundaskolans Föräldraförening!

Frölundaskolans Föräldragrup blir Frölundaskolans Föräldraförening
VÄLKOMNA TILL DET FÖRSTA ÅRSMÖTET FÖR ATT BILDA FRÖLUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING!
När? Tisdag den 31 mars, kl. 18.00
Var? Frölundaskolans elevkafé, hus A
Vem bör komma? ALLA föräldrar och vårdnadshavare som har barn på Frölundaskolan
Varför? För att samarbete gör oss starkare, en förening är självständig och kan ha en egen ekonomi!
Vi bjuder på extra god fika för att fira att vi blir en egen förening– kom och bli medlem, var med och bidra till en ännu bättre skola i samarbete med alla föräldrar!
__________________________________________________________________________________
The parents’ group becomes Frölundaskolan parents’ association
WELCOME TO THE FIRST ANNUAL MEETING TO FORM THE FRÖLUNDASKOLAN PARENTS’ ASSOCIATION!
When? Tuesday March 31, 6:00 pm
Where? The student café, building A
Who should join? ALL parents and guardians of children at Frölundaskolan
Why? Because cooperation makes us stronger, an association is independent and may have its own economy.
We will offer some extra nice snacks to celebrate the formation of our association – join as member, and contribute to an even better school in cooperation with all parents!
(The meeting will be held mainly in Swedish)